Zwolnienie warunkowe – zasady uwzględniania okoliczności łagodzących

Zwolnienie warunkowe – zasady uwzględniania okoliczności łagodzących

Warunkowe zwolnienie nieco różni się od amnestii tym, że dopuszcza się ponowne osadzenie osoby skazanej w więzieniu, jeśli ta nie spełni warunków zwolnienia, lub będzie stanowiła poważne zagrożenie dla społeczeństwa. Zasady, według których adwokat skazanego oraz sam skazany może ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie różnią się, w zależności od kraju. W tym tekście przedstawione zostaną jednak tylko zasady dotyczące bezpośrednio Rzeczpospolitej.

Prawo karne – co mówi o warunkowym zwolnieniu?

To, czy osoba skazana może ubiegać się o warunkowe zwolnienie oraz po jakim czasie może to nastąpić, jest warunkowe przez rodzaj przestępstwa, które popełniła. Często w trakcie rozpraw możemy usłyszeć, że z ust sędziego pada wyrok na przykład 25 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 15 latach. W praktyce oznacza to, że skazany po 15 latach spędzonych w więzieniu może jedynie ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Przedterminowe warunkowe zwolnienie jest przyznawane jedynie wtedy, kiedy osadzony spełnia warunki, które pozwolą mu na stanie się jednostką samodzielną po opuszczeniu terenu zakładu karnego. Oznacza to, że więzień, który ubiega się o przedterminowe zwolnienie, powinien posiadać stałe miejsce zamieszkania oraz możliwość stałego zatrudnienia. Ponadto sędzia przychylnym okiem spojrzy również na możliwość pobierania przez osadzonego świadczeń socjalnych. Dlaczego osadzeni, którzy ubiegają się o przedterminowe warunkowe zwolnienie, muszą spełniać opisane wcześniej kryteria? Osoby, spełniające te warunki mają mniejsze szanse na powrót do życia przestępczego. Jest to również jeden z powodów, dzięki któremu na terenie zakładów karnych prowadzone są warsztaty przyuczające do zawodu oraz regularnie odbywające się spotkania z psychologiem więziennym.

Czy poważne przestępstwa i wykroczenia uniemożliwiają zwolnienie warunkowe?

Jak już zostało wspomniane wcześniej, sąd decyzję o możliwości warunkowego zwolnienia opiera głównie na rodzaju przestępstwa popełnionego przez oskarżonego. W niektórych przypadkach sędzia może jednak zadecydować, że oskarżony będzie miał możliwość ubieganie się o warunkowe zwolnienie wcześniej. Mowa tutaj o nielicznych okolicznościach łagodzących, które sąd może uwzględnić podczas wydawaniu wyroku. Na tym etapie postępowania oskarżonemu w znacznym stopniu pomóc może kancelaria prawna. Prawnicy, którzy biegle znają kodeks karny, mają oczywiście dużo większą wiedzę w zakresie okoliczności łagodzących, dzięki czemu, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom krasomówczym, mogą niejako wynegocjować korzystniejszy dla oskarżonego wyrok. Do najpowszechniejszych okoliczności łagodzących należy fakt, że w momencie popełnienia czynu zabronionego oskarżony był w stanie częściowej niepoczytalności, bądź przestępstwo zostało popełnione w afekcie, czyli w wyniku niezamierzonego działania. Sprawna kancelaria adwokacka może sprawić, że osadzony w więzieniu będzie mógł ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie już po kilku miesiącach osadzenia w więzieniu.

Życie na wolności a sprawy skarbowe – jak wygląda życie na warunkowym zwolnieniu?

Otrzymanie zgody na wcześniejsze warunkowe zwolnienie stanowi jedynie połowę sukcesu. Osoba warunkowo zwolniona musi zgodzić się na przestrzeganie pewnych zasad. Bardzo często więzień, który został warunkowo zwolniony, musi być w domu w określonych godzinach. Ponadto, w przypadku niektórych osób może zostać zasądzony dozór kuratora lub policyjny. W takim przypadku osoba warunkowo zwolniona ma obowiązek spotykać się w wyznaczonych terminach z kuratorem sądowym lub regularnie stawiać się na najbliższym komisariacie policji. W czasie warunkowego zwolnienia żadne przestępstwa i wykroczenia nie są dopuszczalne i osadzonemu, za takie postępowanie, może grozić ponowne osadzenie na terenie więzienia. Idea warunkowego zwolnienia wiąże się nierozerwalnie z resocjalizacją oraz ponowną asymilacją więźnia ze społeczeństwem. Z tego też powodu wymagane jest, aby taka osoba posiadała stałe zatrudnienie.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij