Sprawa rozwodowa – jak się do niej przygotować?

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa – i to bez względu na staż małżeństwa czy powody decydujące o rozstaniu. Jednak gdy nie ma już szans na uratowanie wspólnego życia, a wszelkie opcje na znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji zostały wyczerpane, to kolejnym etapem jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o rozwód.

Polskie prawo i przepisy kodeksu cywilnego bardzo jasno formułują przesłanki umożliwiające trwałe rozstanie małżonków – rozwód może być orzeczony tylko wtedy, gdy nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia (i to zarówno w sferze materialnej i gospodarczej, jak i fizycznej oraz psychicznej).

W praktyce oznacza to całkowite ustanie jakichkolwiek więzów pomiędzy małżonkami. Podjęcie decyzji o rozstaniu wymaga dopełnienia pewnych formalności, a główną z nich jest sprawa rozwodowa, do której należy się przygotować.

Pozew rozwodowy

Pierwszym krokiem zmierzającym ku rozwodowi jest przygotowanie pozwu rozwodowego, który powinien być złożony w wydziale cywilnym sądu okręgowego. Pozew – jak każde pismo procesowe – powinien zawierać pewne elementy formalne, a mianowicie:
– informacje podstawowe: miejscowość i data, oznaczenie sądu, oznaczenie stron pozwu (czyli imię i nazwisko oraz adres powoda i pozwanego),
– żądania pozwu: wniosek o rozwiązanie małżeństwa (ze wskazaniem winnego lub bez orzekania o winie), orzeczenie o władzy rodzicielskiej, orzeczenie o alimentach (na rzecz dzieci lub współmałżonka), orzeczenie o ewentualnej eksmisji jednego z małżonków,
– uzasadnienie pozwu, czyli podanie szczegółowych okoliczności świadczących o rozkładzie pożycia małżeńskiego.

W niektórych przypadkach pozew rozwodowy może dodatkowo zawierać dane pełnomocnika (jeżeli jest ustanowiony), dane świadków mających zeznawać oraz ewentualne dowody (zwłaszcza gdy wnioskuje się o rozwód z orzeczeniem winy współmałżonka).

Nie wolno zapominać o dołączeniu do pozwu odpowiednich załączników – odpisu aktu małżeństwa, odpisów aktów urodzenia wspólnych dzieci (jeżeli są małoletnie) oraz potwierdzenia dokonania opłaty urzędniczej za wniesienie pozwu.

Dowody

W przypadku wnioskowania rozwodu z orzeczeniem o winie współmałżonka polskie prawo i przepisy obowiązujące na gruncie kodeksu cywilnego umożliwiają dopuszczenie do rozprawy dowodów potwierdzających winę. Dowodami w sprawie mogą być zeznania świadków, sms-y, listy, nagrania (zarówno głosowe, jak i wideo) oraz zdjęcia.

W przypadku przemocy jako przyczyny rozwodu duże znaczenie mają notatki z interwencji policji, zaświadczenia z izby wytrzeźwień, obdukcje bądź zaświadczenia lekarskie. Natomiast w przypadku wnioskowania o alimenty należy przedstawić dowody na określone potrzeby dzieci bądź własne oraz takie, które wskazują na możliwości zarobkowe pozwanego.

Sprawa rozwodowa

Ostatnim etapem zakończenia małżeństwa jest sprawa rozwodowa. To najtrudniejszy etap rozwodu, gdyż dotyczy spraw niezwykle intymnych, a na posiedzeniu sądu poruszane są zagadnienia z życia prywatnego. Każdy sędzia orzekający o rozwodzie dąży do wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy, co wpływa na to, iż zadawane pytania mogą być wstydliwe i krępujące.

Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności poznania i ślubu, przebiegu małżeństwa, ewentualnych konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, przyczyn ustania pożycia, powodów nieporozumień i kłótni czy starań w zakresie ratowania małżeństwa.

Niektóre z pytań mogą wkraczać w niezwykle intymną sferę (na przykład współżycie seksualne bądź posiadanie dzieci pozamałżeńskich), co może być przyczyną dyskomfortu psychicznego. Jednak wcześniejsze ułożenie możliwych pytań i przećwiczenie odpowiedzi przyczyni się do zmniejszenia stresu i opanowania negatywnych emocji.

Ostatnim krokiem w sprawie rozwodowej jest ogłoszenie wyroku, w którym zostają zawarte kwestie związane z winą, władzą rodzicielską oraz alimentami. Dodatkowo sąd może także orzec o podziale majątku bądź eksmisji z mieszkania jednego z małżonków.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij