Różnice między postępowaniem karnym a cywilnym?

Sprawy w sądzie mają z zasady bardzo różny charakter. Nie wszystkie problemy zaliczamy wyłącznie do spraw cywilnych. Poważniejsze przestępstwa są z reguły rozpatrywane w postępowaniach karnych, gdzie sąd bardzo często wydaje bardzo surowe wyroki, ponieważ tego typu przestępstwa mają bardzo dużą wagę.

Należy zwrócić uwagę, że między postępowaniem cywilnym a karnym, występują zupełnie inne normy prawne, co z zasady sprawia, że poważniejsze postępowania, wymagają innego toku prowadzenia sprawy. W praktyce postępowanie cywilne zawsze dotyczy ochrony sfery prawnej, czyli tak zwanych podmiotów prawnych, co w tym przypadku nie ma żadnych dodatkowych zarzutów. W postępowaniu karnym sprawa nie jest rozpatrywana w celach ochrony, ale ukarania danej osoby, zwłaszcza jeśli dochodzi do poważnego naruszenia zasad porządku prawnego oraz określonych norm prawnych, które człowiek jest zobowiązany przestrzegać. Jeśli dzieje się inaczej, to obywatel musi liczyć się z sankcjami karnymi, które w takich wypadkach mają za zadanie poprawić interes społeczny innych ludzi.

Zdarzają się powiązania

Pomimo tak różnego trybu obu postępowań, zdarzają się przypadki, gdzie postępowanie cywilne i karne, posiada określony związek faktyczny lub prawny. Obowiązek ochrony może być jak najbardziej powiązany z czynem, który według prawa jest w pełni traktowany jako poważne przestępstwo.

Jeśli wynikają z tego duże wątpliwości to jednakowo prawo rodzinne, opiekuńcze czy prawo pracy, może być powiązane także z prawem karnym, jeśli dochodzi do popełnienia przestępstwa, ujętego w kodeksie karnym. W takich wypadkach zależności między oboma trybami postępowania są z zasady połączone. Oczywiście w sprawie cywilnej wydaje się odpowiedni wyrok, ale sędzia wyraźnie zaznacza, że dalszy tryb postępowania zostanie rozpatrzony osobno w trybie karnym, jeśli zachodzi zaistnienie popełnienie przestępstwa. W takich wypadkach mamy więc do czynienia z dwoma osobnymi sprawami, które oddziałują ze sobą na zasadzie korelacji.

Przepisy są jasne

Jeśli dochodzi do kradzieży mienia, uszkodzenia ciała czy morderstwa to sprawa karna, zawsze jest związana z odpowiedzialnością za zaistniałą szkodę.

Osoba poszkodowana może również starać się otrzymać odszkodowanie za powstałą szkodę, ale wtedy automatycznie całość związaną z odszkodowaniem nie toczy się w trybie sprawy karnej, tylko zostaje dołączona sprawa cywilna o naprawieniu danej szkody, co jest zupełnie osobnym tokiem postępowania. Oczywiście tego typu zależności, mogą oddziaływać w obie strony z takim samym skutkiem prawnym. To bardzo ważne, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie zrozumieć przepisy, jakimi rządzą się dzisiaj sądy.

Ważne zmiany

Należy pamiętać, że nowelizacja z lipca 2015 roku zakłada, że sprawy związane z roszczeniami majątkowymi, które wynikają z zaistniałego popełnienia przestępstwa, nie są już objęte trybem prawa karnego, lecz całość rozpatrywana jest jedynie w postępowaniu cywilnym.

Istnieje jednak możliwość, że w trakcie wydania wyroku w sprawie karnej, sąd automatycznie wyda obowiązek naprawienia szkody i wtedy, jeśli wyrok nie jest przestrzegany przez oskarżonego, to osoba pokrzywdzona może rozpocząć postępowanie cywilne w celu zrealizowania zaistniałego wyroku. Jak więc sami widzimy pomimo różnic między dwoma trybami postępowania, nadal istnieje pewna zależność, która co prawda nie jest już tak znacząca, jak kiedyś, ale nadal istnieje i należy o tym bezwzględnie pamiętać. Sąd to instytucja, która ma nam pomóc w określeniu charakteru danej sprawy.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij