Karta stałego pobytu – jak uzyskać, jakie dokumenty są niezbędne

Karta stałego pobytu – jak uzyskać, jakie dokumenty są niezbędne?

Jak uzyskać kartę stałego pobytu? Jakie warunki trzeba spełnić? Kto może się o nią ubiegać i jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Dlaczego warto mieć kartę stałego pobytu?

Karta stałego pobytu zapewnia cudzoziemcowi prawo mieszkania i pracowania w Polsce bez potrzeby dodatkowych zezwoleń. Uprawnia go także do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Dzięki karcie może on też w celach turystycznych podróżować swobodnie na terenie strefy Schengen przez okres 90 dni w ciągu 180 dni – nie może jedynie bez odpowiedniego zezwolenia podejmować pracy w kraju innym niż Polska.

 
Kto może uzyskać kartę stałego pobytu?

O kartę stałego pobytu mogą ubiegać się cudzoziemcy o polskim pochodzeniu, a także tacy, którzy pozostają w związku małżeńskim z obywatelem Polski. Taką możliwość mają również ci, którym udzielono w Polsce azylu, oraz ci, którzy przebywają tu na podstawie statusu uchodźcy bądź zgody na pobyt tolerowany.

 
Dodatkowo starać się o kartę mogą ofiary handlu ludźmi, małoletnie dzieci obywateli Polski i małoletnie dzieci cudzoziemców, przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wreszcie o kartę stałego pobytu starać mogą się też ci cudzoziemcy, którzy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywali na terytorium Polski nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany.

 
Jak uzyskać kartę stałego pobytu?

Oczywiście nie każdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Generalnie karta stałego pobytu łatwiejsza jest w uzyskaniu z fachową pomocą (lexadvena.com), warto więc zdać się na specjalistów. A jak przebiega taka procedura?

 
Trzeba w Urzędzie Wojewódzkim albo jego delegaturze złożyć wniosek o pobyt stały. Oczywiście Urząd musi być zgodny z miejscem zamieszkania – na stronach urzędów wojewódzkich można sprawdzić, gdzie konkretnie trzeba się w tym celu udać. Warto również się dowiedzieć, czy konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wniosków o kartę stałego pobytu napływa bardzo dużo, więc nie od razu doczekamy się na swoją kolej.

 
Wniosek można złożyć osobiście albo wysłać pocztą – ten drugi wariant jednak wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania na decyzję.

 
Jakie dokumenty są potrzebne, by uzyskać kartę stałego pobytu?

Przede wszystkim za udzielenie zezwolenia na pobyt stały pobierana jest opłata – zwolnieni są z niej tylko ci cudzoziemcy, którzy posiadają Kartę Polaka lub status uchodźcy. Toteż do wniosku o kartę stałego pobytu załączony musi być dowód opłaty skarbowej w wysokości 640 zł, wykonanej na konto wskazane przez odpowiedni Urząd Wojewódzki. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, można się ubiegać o zwrot kosztów. Jeśli natomiast decyzja będzie pozytywna, konieczna będzie kolejna opłata – 50 zł za wydruk karty pobytu.

 
Ale to jeszcze nie wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki. Potrzebne będą również cztery aktualne zdjęcia oraz kserokopia ważnego dokumentu podróży lub – w szczególnych przypadkach – innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 
Jeżeli któregoś z wymaganych dokumentów zabraknie, ubiegający się o kartę stałego pobytu zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w ciągu siedmiu dni od doręczenia wezwania.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij