Prowadzenie sklepu wymaga przygotowania stosownego regulaminu, który musi zostać zaakceptowany przez konsumenta. Nie może przy tym naruszać w żadnym stopniu jego praw, a także dobrze chronić interesy przedsiębiorcy. Zatem jego stworzenie wymaga dobrego posługiwania się językiem prawnym, gdyż łatwo o popełnienie błędu skutkującego karą nałożoną przez UOKIK za wprowadzanie konsumentów w błąd. W prawidłowym przygotowaniu regulaminu może pomóc adwokat w ramach porady prawnej. Może również reprezentować sklep w sprawach spornych.

Jak powinien być skonstruowany regulamin pod względem technicznym?

Oczywiście każdy regulamin sklepu powinien być czytelny i zrozumiały dla klienta. Nie może to być ciąg znaków pisanych drobną czcionką bez żadnych przerw. Powinien zawierać paragrafy i punkty. Konieczne jest również umieszczenie w takim dokumencie spisu treści, który ułatwia konsumentom zapoznanie się z poszczególnymi zapisami podzielonymi na rozdziały. Warto, by tytuły wyróżnione były innym kolorem, np. niebieskim. Oczywiście przy każdym regulaminie na końcu powinna znaleźć się wzmianka o tym, że korzystając z usług firmy xyz akceptuje się jej regulamin. Konsument musi przed dokonaniem zakupów go zatwierdzić, aby zakup został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, o czym przypomina adwokat.

Co powinien zawierać każdy regulamin?

Są pewne stałe punkty, które muszą być zawarte w każdym regulaminie. Jeśli nie jest się pewnym jak go sformułować, a zamieszkuje się w stolicy województwa podlaskiego, warto skorzystać z usług adwokata w Białymstoku. Wskaże, co powinno znaleźć się w regulaminie. Wśród podstawowych kwestii, które zawiera każdy taki dokument są dane sprzedającego, zarys oferty, a także definicje. W kolejnym bloku powinny znaleźć się instrukcje dotyczące rejestrowania się, logowania, zamawiania towaru i sposobu płatności, a także dostawy. Kolejny rozdział w regulaminie powinny stanowić procedury reklamacji, czyli wymiany lub zwrotu. Osobny punkt powinien stanowić rozdział o ochronie danych osobowych, który jest szczególnie ważny w obliczu zmian dotyczących przyjęcia RODO. Adwokat, świadczący usługi w Białymstoku wskaże w jaki sposób skonstruować ten rozdział.

Jak unikać klauzul niedozwolonych?

Każdy regulamin musi być prawidłowo skonstruowany pod względem prawnym i nie naruszać praw konsumentów. Stąd nie może zawierać niedozwolonych klauzul, które godzą w te prawa. Można tu przytoczyć kilka przykładów niedozwolonych klauzul. Jedną z częściej się powtarzających jest klauzula o możliwości zwrotu towaru jedynie w nieuszkodzonym opakowaniu. Często pojawia się również niedozwolony napis o konieczności sprawdzeniu paczki przy kurierze, co według danego sklepu jest konieczne, aby reklamacja o wybrakowaniu czy uszkodzeniu towaru mogła zostać uznana. Jeśli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostanie sygnał o takiej praktyce na przedsiębiorcę zostanie nałożona kara za naruszenie praw konsumentów i wprowadzenie ich w błąd, a jej wysokość wynosi 10% przychodów z ostatniego roku podatkowego. Niższą karę można zapłacić, jeśli przeprowadzona zostanie kontrola przez Sąd Ochrony Konkurencji i konsumentów. Wtedy nałożona kara wyniesie od 1000 do 1500 zł od jednego postępowania. Dlatego zanim zamieści się regulamin na stronie sklepu internetowego warto umówić się na konsultację z adwokatem. Uchroni to przed wysokimi karami. Warto również pamiętać o sprawdzaniu niedozwolonych klauzul w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKIK.

Wiarygodność jest bardzo ważna

Przygotowując podstawowe punkty regulaminu trzeba sprawdzić czy są spójne i czy żadne zapisy regulaminu się nie wykluczają. Regulamin może zawierać również załącznik np. o trwającym konkursie. Musi on zawierać ramy czasowe, a także opisane dokładnie warunki, a także system przyznawania nagród. Nie może być sytuacji, że jest zapis o nagrodzie gwarantowanej, której klient nie otrzyma ze względu na braki magazynowe. Taka sytuacja musi być wyraźnie zaznaczona w regulaminie i powinien być zaproponowany ekwiwalent również w nim wymieniony. Odpowiednia polityka konkursowa buduje prestiż i wiarygodność marki. Oczywiście w samym regulaminie powinien być zawarty również NIP i REGON firmy, a także pełne dane kontaktowe, co również sprawia, że zaufanie do marki się zwiększa.

Przygotowanie regulaminu może nastręczać wielu problemów natury prawnej. Dlatego jego przygotowanie warto skonsultować z prawnikiem z Białegostoku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ