W momencie, gdy jesteśmy obywatelami europejskimi zamieszkującymi inne państwo, musimy w podobny sposób podchodzić do przepisów prawa.

Jeśli wobec nas toczyła się sprawa w Polsce i tamtejszy sąd wydał orzeczenie to niezależnie od wszystkiego, rozporządzenie WE nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku mówi wyraźnie, że wydane rozporządzenia sądów mają taką samą władzę wykonawczą w każdym państwie Unii Europejskiej, co uwzględnia Europejski Tytuł Egzekucyjny, przeznaczony dla roszczeń bezspornych.

Co się z tym wiąże?

Ta prawna instytucja umożliwia uznanie lub wykonalność danego orzeczenia sądu państwa członkowskiego UE, czy też innej ugody zawartej w danym sądzie oraz uwzględnia też całą dokumentację prawną, jaka została wydana w danej sprawie. Prawidłowo wszystkie państwa członkowskie, oprócz Danii, na mocy przedmiotowego rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2005, muszą się dostosować do panujących przepisów prawnych.

Jest to nic innego jak uproszczenie całej procedury, dzięki której osoba mająca na sobie wyrok wydany w Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od Prawa Europejskiego, musi się do tego wyroku zastosować. Jednym słowem orzeczenie wykonalności ma taką samą moc prawną w każdym kraju europejskim, przez co pozwala to na egzekucję wyroku w trybie natychmiastowym. Bezpośrednie wykonawstwo wyroku jest uwzględnianie wszędzie, ale w Wielkiej Brytanii wszystkie orzeczenia alimentacyjne są wstrzymane, a dopiero sąd w Wielkiej Brytanii może stwierdzić wykonanie wykonalności kary, zarządzonej przez sąd z innego państwa europejskiego.

Prawo równe dla każdego

Tylko w niektórych przypadkach, prawo wydaje się nieco zawiłe, ale tak naprawdę przepisy prawa Unijnego ułatwiają w znaczący sposób egzekucję wyroków, co nie zwalnia osoby skazanej z odpowiedzialności, niezależnie który sąd państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który nadał ten wyrok. Sprawy bezsporne to takie, w których wierzyciel jest możliwy do zweryfikowania przez danego dłużnika albo osoba posiada dokument, który wymagał wcześniejszego podpisu dłużnika czy też jego zgody. Takie dokumenty traktowane są za wiążące i są bezspornym roszczeniem.

Jeśli dłużnik zgadza się i uznaje roszczenie poprzez wyrok lub ugodę wydaną przez sąd lub też nie wnosi sprzeciwu, choć na do tego prawne argumenty stosowane zgodnie z wymogami proceduralnymi, które wynikają z prawa Państwa Członkowskiego wydania w trakcie trwania postępowania sądowego. W innych przypadkach, gdy dłużnik nie stawia się ani nie wysyła swojego reprezentanta prawnego w toku trwającego postępowania po zakwestionowaniu roszczenia lub w momencie, gdy dłużnik zgadza się na niego, podpisując dokument urzędowy. Takie kwestie w prawie unijnym zgodnie z przepisami Państwa Europejskiego traktowane są jako roszczenia bezsporne i orzeczenia sądu są realizowane natychmiastowo, zgodnie z przepisami prawa państwa. Jest to bardzo skuteczna metoda egzekwowania wyroków, które zapadły w danym państwie, którego członkowie znajdują się w Unii Europejskiej. W takich przypadkach nie możemy podważyć roszczenia, ponieważ jest uzasadnione.

Roszczenia nie zawsze uzasadnione

Nieuzasadnione roszczenie to takie, w którym osoba nie zostaje poinformowania o roszczeniu, nie otrzymuje pisma o tym, że prowadzone są czynności oraz w innych przypadkach, gdzie stwierdzone są rażące nieprawidłowości.

Wtedy Prawo Unii pozwala na odrzucenie roszczenia wobec osoby znajdującej się na terenie innego kraju Unii Europejskiej. Dlatego powinniśmy znać swoje prawa i obowiązki, tylko w taki sposób unikniemy problemów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ