Naruszanie praw pracowniczych ma miejsce każdego dnia: nie każdy z nas jednak zdaje sobie sprawę z tego, jakie możliwości daje nam Kodeks Pracy, który zobowiązuje pracodawców pewnych zachowań i czynności, które mają za zadanie zachowanie odpowiednich warunków pracy. Niestety, czasem nie wiemy nawet, że nasze prawa są łamane. Oto pięć obszarów prawa pracy, o których musisz wiedzieć!

Masz prawo do przerwy!

W trakcie tworzenia grafików bardzo często łamane są podstawowe prawa pracowników – niestety, wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z obowiązków pracodawcy, które zostały narzucone przez ustawodawcę. Jednym z najważniejszych postanowień Kodeksu Pracy, które ma zastosowanie do prowadzenia grafików i ewidencji czasu, jest zachowanie 11 godzinnego, nieprzerywanego odpoczynku, który liczony jest na podstawie tak zwanej doby pracowniczej. Oznacza to, że osoba, która swoją pracę zaczyna o 8 rano, swoją dobę pracowniczą kończy o 8 rano następnego dnia. To właśnie w tym czasie musi posiadać minimum 11 godzin przerwy – nie może więc skończyć pracy później, niż o 21. W przypadku osób, które pracują w formie szesnasto- lub dwudziestoczterogodzinnej, prawo pracy wymusza na pracodawcy zagwarantowanie odpoczynku w minimalnej liczbie godzin równej liczbie przepracowanych jednorazowo godzin.

Masz prawo do urlopu wypoczynkowego!

Każdy pracownik ma prawo do wypoczynku – to z pewnością wie każdy. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że pracodawca ma obowiązek zezwolić na czternastodniowy, nieprzerywany urlop wypoczynkowy. To optymalny czas, w którym powinniśmy zregenerować siły: oczywiście, tego przywileju nie musimy wykorzystywać na rzecz większej liczby krótszych przerw w pracy. Każdy pracownik ma również prawo do wykorzystania czterech dni w formie urlopu na żądanie, który odejmowany jest od całości wypracowanych dni wolnych. Niestety, często naruszenie praw pracowniczych dotyczy właśnie urlopów: zdarza się, że pracodawca nie chce zezwolić na długotrwałe wakacje lub wręcz wysyła pracownika na przymusowy wypoczynek w momencie zastoju w firmie. Musimy pamiętać, że choć Kodeks Pracy reguluje ilość dni wolnych, ich terminy muszą odpowiadać obu stronom.

Masz prawo do wynagrodzenia!

To największa oczywistość: w końcu pracujemy, by dostawać realne wynagrodzenie za wypełniane obowiązki. Prawo pracy dokładnie jednak określa termin wypłacenia należnej pensji: jest to maksymalnie dziesiąty dzień każdego miesiąca, jednak jeśli wypada on w dzień ustawowo wolny od pracy lub w niedzielę, wynagrodzenie powinno zostać w całości wypłacone wcześniej. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że w przypadku podróży służbowych, pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia nie tylko wynagrodzenia za czas poświęcony na pracę, ale również do pokrycia wszelkich kosztów zakwaterowania, transportu i wyżywienia.

Masz prawo do zwolnienia lekarskiego!

Wypoczynek w trakcie choroby jest nie tylko naszym prawem – to wręcz obowiązek każdego, kto perspektywicznie i poważnie podchodzi do swojej pracy. Coraz większa część pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, że chory pracownik jest nie tylko nieefektywny, ale może wydłużyć czas trwania rekonwalescencji czy zarazić współpracowników podczas codziennej pracy. L-4, czyli zwolnienie lekarskie, jest podstawowym prawem każdego pracownika. Musimy jednak pamiętać, że wówczas wynagrodzenie wypłacane jest w postaci 80% miesięcznych dochodów. Wyjątek stanowi jedynie choroba w trakcie trwania ciąży lub uraz spowodowany w trakcie podróży do lub z pracy: wówczas wypłacane jest pełne wynagrodzenie.

Masz prawo, by walczyć o swoje!

Zdarza się jednak, że spotykamy się z sytuacją naruszenia praw pracowniczych. Nie tylko w wymienionych obszarach prawa pracy, ale również w przypadku dyskryminacji, mobbingu czy niezagwarantowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy. Najprostszym sposobem na dowiedzenie swoich praw jest zgłoszenie sytuacji do Państwowej Inspekcji Pracy. Sytuację, w której pracodawca narusza nasze prawa, możemy zgłosić telefonicznie lub listownie, z zaznaczeniem, że każdy wniosek powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem. Jeśli jednak sytuacja jest wyjątkowo trudna lub musimy posiadać odpowiednie dowody winy pracodawcy, powinniśmy zgłosić się do prawnika, który specjalizuje się w zakresie prawa pracy i jest skutecznym, dobrym adwokatem. Białystok to miasto, w którym znajdziemy kancelarie adwokackie, które specjalizują się w tej tematyce, co pozwala na pomyślne rozwiązanie sprawy i dowiedzenie naszych praw wynikających z Kodeksu Pracy.

Z pewnością warto zdawać sobie sprawę z praw, jakie nam przysługują: w końcu nie są one uwzględniane w poszczególnych zapisach umowy o pracę, lecz wynikają z poszczególnych artykułów Kodeksu Pracy. To dokument priorytetowy – oznacza to, że zapisy w porozumieniu między pracownikiem i pracodawcą nie mogą być z nim sprzeczne. Dopóki jednak nie będziemy świadomi tego, na co pozwala nam ustawodawca, z pewnością nie będziemy w stanie wykorzystywać praw, jakie niesie za sobą podpisanie umowy o pracę.

Artykuł napisany dzięki informacjom pozyskanym między innymi ze strony http://oliferuk-zaborska.pl/adwokat-prawo-pracy-bialystok/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ