Pozew o rozwód. Jakie są rodzaje pozwów? Czym się różnią?

Pozew o rozwód. Jakie są rodzaje pozwów? Czym się różnią?

Zakończenie małżeństwa to zawsze niełatwa i bolesna decyzja. Jeśli jednak doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego (uczuciowego, fizycznego i majątkowego) i nic nie rokuje nadziei na poprawę tej sytuacji – zgodnie z art. 55 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – każde z małżonków ma prawo wystąpić do sądu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Pierwszym krokiem, jaki należy w tym celu uczynić, jest przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego. Jakie są rodzaje pozwów i jakie konsekwencje prawne pociąga za sobą każdy z nich?

Pozew o rozwód można wnieść z orzeczeniem o winie – z wyłącznej winy pozwanego lub z winy obu stron – i bez orzekania o winie. Orzeczenie o winie lub jego brak wiąże się nie tylko z obarczeniem jednego lub obojga małżonków pewnego rodzaju odpowiedzialnością moralną, ale także w znaczącym stopniu wpływa na kształt stosunków prawno-finansowych między rozwiedzionymi. Jeśli małżeństwo zostanie rozwiązane bez orzekanie o winie, byli małżonkowie mogą domagać się od siebie alimentów jedynie wówczas, gdy znajdują się w sytuacji niedostatku, czyli z przyczyn niezależnych od siebie (takich jak choroba czy wypadek) nie mogą zaspokajać całości lub części swoich życiowych potrzeb.

Obowiązek alimentacyjny jest w tym przypadku ograniczony czasowo i poza wyjątkowymi okolicznościami kończy się wraz z upływem 5 lat od uprawomocnienia się wyroku. Podobnie ma się rzecz w sytuacji, kiedy winę za rozpad małżeństwa ponoszą obie strony – różnica jest jednak taka, że nie obowiązują wówczas ograniczenia czasowe. Kiedy rozwód nastąpił z wyłącznej winy jednego z małżonków, obowiązek alimentacyjny nabiera zupełnie innego charakteru.

W takim przypadku osoba niewinna, aby zażądać alimentów, nie musi pozostawać w niedostatku – wystarczy, że wykaże, że rozwód przyczynił się do znacznego pogorszenia jej sytuacji materialnej; małżonek wyłącznie winny nie może zaś rościć sobie prawa do alimentów w żadnej sytuacji, nawet kiedy znajdzie się w trudnym życiowym położeniu. Warto pamiętać, że sąd nie ocenia, w jakim stopniu „rozkłada się wina” obu małżonków.

Jeśli jedna strona do rozpadu małżeństwa przyczyniła się w sposób przeważający, a druga tylko nieznacznie, sąd najprawdopodobniej orzeknie winę obu stron.

Okoliczności, które uprawniają do wniesienia pozwu z orzeczeniem o winie, to w szczególności: agresja, nadużywanie alkoholu, nieetyczne postępowanie wobec małżonka, zaniedbywanie rodziny i nieprzyczynianie się do jej utrzymania w wystarczającym stopniu czy niewierność. Pozew o rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj argumentowany jest niezgodnością charakterów czy różnicami światopoglądowymi, społecznymi, religijnym etc.

Więcej na temat pozwów rozwodowych (m.in. gdzie należy pozew złożyć, jakie dane musi zawierać i jakie dokumenty należy do niego dołączyć) dowiedzą się Państwo, odwiedzając naszą stronę internetową. Warto pamiętać, że chociaż pozew o rozwód można sporządzić samodzielnie, w każdej sytuacji warto wpierw skonsultować się z doświadczonym prawnikiem.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij