Co grozi nieletnim za niewłaściwe zachowania?

Niestety w wielu polskich domach dochodzi do zachowań patologicznych. Dysfunkcyjne zachowania rodziców wpływają na ich dzieci, które niejednokrotnie wchodzą na drogę przestępstw już w młodym wieku. Jednak i małoletni odpowiada za swoje czyny. Niestety sądy często muszą prowadzić sprawy karne nieletnich. Warto zatem poznać konsekwencje, jakie grożą za nieodpowiednie zachowanie bądź popełnione przestępstwa.

Postępowanie w sprawach nieletnich – co grozi sprawcy?

Sąd może wprowadzić różne środki wychowawcze, jak i środki poprawcze. Oczywiście zależy to od wielu czynników. Jednym z nich jest stopień demoralizacji sprawcy, jak i waga popełnionego czynu. Najłagodniejszym środkiem jest udzielenie upomnienia. Niekiedy małoletni zobowiązany jest do naprawienia szkody bądź też wykonania określonych prac. Podstawą jest tutaj przeproszenie poszkodowanego, a następnie zadośćuczynienie. Zatem małoletni zobligowany jest do wykonania prac i świadczeń na rzecz zarówno pokrzywdzonego, jak i społeczności lokalnej. Sąd może zabronić mu przebywania w określonym środowisku. Jeżeli rodzice, bądź opiekunowie są wydolni wychowawczo sąd nakazuje im sprawowanie nadzoru nad małoletnim. Z kolei, jeżeli rodzice są niewydolni wychowawczo, to małoletni może podlegać nadzorowi organizacji młodzieżowej bądź też organizacji społecznej. Kolejnym środkiem wychowawczym, jaki może zastosować sąd jest nadzór kuratora. Gdy przestępstwa są cięższe często sąd nakazuje umieścić małoletniego w ośrodku wychowawczym czy rodzinie zastępczej. Jednym z ostatecznym środków jest środek poprawczy, czyli umieszczenie dziecka w tzw. poprawczaku.

Kiedy nieletni odpowiada za przestępstwa?

Postępowanie karne wobec nieletnich dotyczy niekiedy ciężkich przestępstw. Według zasad prawa za przestępstwa nie odpowiada osoba, która nie ukończyła jeszcze 17 lat. Jednak w przypadku bardzo ciężkich przestępstw, nawet 15 latek może być sądzony jak osoba dorosła przez co nie grozi mu tylko zakład poprawczy czy upomnienie, ale również więzienie. Oczywiście 15-latek nie zostanie skierowany od razu do zakładu karnego, lecz do zamkniętego zakładu poprawczego, a po ukończeniu 18 roku życia zostanie przeniesiony do zakładu karnego.

Kara dla nieletnich zależy od wieku

Sprawy karne nieletnich często dotyczą poważnych przestępstw. Jeżeli nieletni przed ukończeniem 13 roku życia popełnił wykroczenie czy przestępstwo, sąd będzie prowadził sprawę dotyczącą demoralizacji. Jeżeli małoletni dopuszcza się czynu zabronionego tutaj również zastosowanie ma ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, jednak wyjątkiem są sytuacje, gdy małoletni ukończył 15 lat i dopuścił się ciężkiego przestępstwa. Wtedy może być sądzony jak osoba dorosła.

Kiedy 15-latek może być sądzony jak osoba dorosła?

Już 15-latek może być sądzony jak osoba dorosła w sytuacji, gdy dopuścił się ciężkiego przestępstwa. Mowa tutaj o artykule 148 KK, czyli zabójstwie człowieka. Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku próby zamachu na życie Prezydenta. Jeżeli nieletni ukończył 15 lat i dopuścił się ciężkiego pobicia, czego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu bądź też przyczynił się do powstania pożaru, który zagraża wielu osobom, to także traktowany jest jak osoba dorosła. Postępowanie karne wobec nieletnich może dotyczyć również osób, które dopuściły się piractwa, a także popełniły rozbój czy uczestniczyły w gwałcie zbiorowym. W takim przypadku mowa jest o możliwości zastosowania środka przymusowego. Zatem małoletni skazany jest na poprawczak, a po ukończeniu 18 roku życia przenoszony jest do więzienia.

Sprawy karne nieletnich mogą dotyczyć naprawdę wielu czynów zabronionych, począwszy od tych, które uznawane są za demoralizację aż po bardzo ciężkie przestępstwa. Zadaniem sądu jest podjęcie takich działań, dzięki którym młodociany zejdzie z drogi przestępstw i przestanie dopuszczać się takich czynów. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywa także kurator sądowy. Istotne znaczenie ma także współpraca rodziców. Również oni po części odpowiadają za demoralizację nieletniego. Zatem sąd ma prawo ukarać także ich. Kary mogą obejmować przymusowy odwyk, kary finansowe, czy ograniczenie praw rodzicielskich.

Informacje zebrane m.in. ze strony https://kancelaria-kopko.pl/postepowanie-w-sprawach-karnych-nieletnich-warszawa/

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij