Wypowiedzenie umowy o pracę. Poradnik Prawa Pracy

Strony związane umową o pracę są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy i pracownika. Dotyczy to także sposobu, terminów oraz okoliczności rozwiązywania stosunku pracy. Przepisy kodeksu pracy regulują wprost sposoby rozwiązania umowy o pracę. Przed złożeniem wypowiedzenia warto wiedzieć w jaki sposób to zrobić aby było prawnie skutecznie.

Wyróżnia się 4 sposoby rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z art. 30§1 kodeksu pracy umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, poprzez wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem okresu na jaki została zawarta. Wypowiedzenie umowy o pracę ma miejsce wtedy, kiedy którakolwiek ze stron stosunku pracy ma zamiar skrócić okres obowiązywania trwającej umowy. Wypowiedzenie może zostać złożone przez każdą ze stron.

Długość okresu wypowiedzenia a wypowiedzenie umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę stanowi swoistego rodzaju zabezpieczenie dla strony której zostaje wypowiedziana umowa. Mimo tego, że oświadczenie woli zostaje złożone określonego dnia, to umowa o pracę przestaje wiązać strony dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Pracownikowi któremu wypowiedziano umowę okres wypowiedzenia daje czas na znalezienie nowej pracy, dla pracodawcy jest to czas w którym może znaleźć zastępstwo na dane stanowisko, dokonanie zmian organizacyjnych oraz podzielenie zadań odchodzącego pracownika pomiędzy pozostałe osoby w przedsiębiorstwie.

Okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi:

  • w przypadku zatrudnienia pracownika mniej niż 6 miesięcy  okres wypowiedzenia to 2 tygodnie,
  • w przypadku zatrudnienia pracownika powyżej 6 miesięcy lub 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc,
  • jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata to  okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Inaczej okresy wypowiedzenia określa się dla umów zawartych na okres próbny. Szczegóły reguluje art. 34 kodeksu pracy. W przypadku ustalenia przez strony innego terminu rozwiązania umowy, można odejść od ustawowych terminów na mocy porozumienia stron. Nie zmienia to w żadnym przypadku trybu rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jest możliwe dla obu stron. Mogą to uczynić tylko w przypadkach określonych przez kodeks pracy. Zgodnie z art. 55 kodeksu, pracownik może to zrobić jeśli zostanie wydane orzeczenie przez lekarza które określa, że wykonywana praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie a pomimo przedstawienia orzeczenia – pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko. Praca ta musi być adekwatna do kwalifikacji zawodowych oraz stanu zdrowia pracownika. Czas do przeniesienia określa orzeczenie lekarza. Drugim czynnikiem jest dopuszczenie się ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika. Naruszenie to dotyczy obowiązków podstawowych.

Możliwości, kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia określa art. 52 kodeksu pracy i jest to katalog zamknięty do którego wlicza się:

  • zawinioną utratę uprawnień przez pracownika (która jest konieczna do wykonywania pracy, np. utrata prawa jazdy przez zawodowego kierowcę),
  • popełnienie przestępstwa przez pracownika (musi być stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym),
  • naruszenie obowiązków pracowniczych przez pracownika (o charakterze ciężkim i musi dotyczyć obowiązków podstawowych).

W takim wypowiedzeniu pracodawca musi zawrzeć informację o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy. W tym też przypadku wypowiedzenie musi zawierać uzasadnienie. Powinno mieć ono jasną i czytelną formę a powody z których pracownikowi wypowiedziano pracownikowi umowę muszą być określone szczegółowo.

Więcej cennych informacji na temat wypowiedzeniu umowy o pracę i okresie wypowiedzenia znajdziesz na stronie www, która należy do warszawskiej kancelarii prawa pracy.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij