Prześladowanie rówieśników – co grozi małoletnim sprawcom?

Niestety coraz więcej młodych ludzi, często dzieci, pada ofiarą prześladowania, zarówno bezpośredniego, jak i za pośrednictwem Internetu. Konsekwencje takiego postępowania odciskają ogromne piętno na ofiarach. Nawet, jeżeli osobami szykanującymi są osoby nieletnie to na szczęście również Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje kary za postawy demoralizacji.

Szykanowanie w Internecie – jaka kara grozi małoletniemu sprawcy?

Jak pokazują badania coraz więcej młodych osób jest szykanowana za pomocą mediów społecznościowych. Obecnie komputery i smatfony stały się swego rodzaju bronią i często wykorzystywane są w szkolnych „rozgrywkach”. Obecnie wystarczy tylko mały konflikt między uczniami, by doszło do tzw. cyberprzemocy. Niestety często dzieci szykanowane są z powodu pomówień, oskarżeń, czy też dlatego, że nie są popularne w klasie. Takie działania nazywamy cyberbullyingiem. Są to wszelkie czynności, których celem jest zastraszanie, szykanowanie, czy nękanie, a dochodzi do nich przy użyciu technologii informatycznej. Warto zauważyć, że niejednokrotnie taka cyberprzemoc ma tragiczne skutki i może doprowadzić nawet do samobójstwa osoby szykanowanej. Co w takiej sytuacji grozi sprawcom? Otóż osobom poniżej 18 roku życia nie grozi odpowiedzialność karna. Wszystkie zadania będą realizowane przez sąd rodzinny. Tutaj należy odnieść się do art. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zatem osoba nieletnia może być umieszczona w zakładzie poprawczym, może również otrzymać dozór kuratora. Jeżeli rodzice nie podejmują współpracy z sądem rodzinnym, to małoletni może być nawet umieszczony w zawodowej rodzinie zastępczej. Tak naprawdę kara zależy od stopnia demoralizacji oraz okoliczności i charakteru czynu. Celem działań ma być resocjalizacja, dlatego istotne znaczenie ma dobór odpowiedniej kary.

Przemoc rówieśnicza – co grozi sprawcy za pobicie?

Warto wiedzieć, że również młodzi ludzie często dopuszczają się przemocy rówieśniczej. Jest to bardzo skomplikowany aspekt, który trzeba analizować z perspektywy psychologiczno-socjologiczno-pedagogicznej. Na prawną definicję przemocy rówieśniczej składają się konkretne elementy, gdzie przy rozpatrywaniu tej definicji należy wziąć pod uwagę zarówno wiek sprawcy, jak i ofiary oraz to czy działania miały miejsce w grupie. Istotne znaczenie ma także miejsce działania i jego umyślność. Jeżeli przemoc rówieśnicza traktowana będzie jako przestępstwo, czyli dojdzie do naruszenia np. nietykalności cielesnej czy też do ciężkiego uszkodzenia ciała, to odpowiedzialność karna nieletnich zależy w dużej mierze od wieku sprawców. Nieletni przed ukończeniem 13 roku życia może otrzymać taką karę, jaka przewidziana jest w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, a każdy czyn traktowany jest jako przejaw demoralizacji. Z kolei nieletni między 13 a 17 rokiem życia, którzy dopuszczają się czynu zabronionego również podlegają tej samej ustawie, chyba, że ukończyli 15 lat i dopuścili ciężkiego przestępstwa, np. ciężkiego uszkodzenia ciała. W innym wypadku mogą otrzymać karę w formie zadośćuczynienia ofierze. Oczywiście kara w dużej mierze w tym przypadku również zależy od stopnia demoralizacji.

Stalking – co grozi nieletniemu?

Również osoby nieletnie dopuszczają się stalkingu, który traktowany jest jako uporczywe nękanie. Obejmuje ono różne formy, począwszy od śledzenia, szantażu czy gróźb, przez rozpowszechnianie plotek, a nawet oszczerstw, a także niepożądany dotyk. Osoby dotknięte stalkingiem często mają trwały uszczerbek na zdrowiu. Jeszcze do niedawna policja często bagatelizowała takie zachowanie, czego konsekwencje były tragiczne. Przykładem może być tutaj śmierć Miss Polski Agnieszki Kotlarskiej. Niestety coraz więcej nieletnich o wysokim stopniu demoralizacji dopuszcza się stalkingu swoich rówieśników. Jednak nękanie np. w szkole ma znamiona czynu karalnego, ale przez to, że osoba jest nieletnia nie można mówić o popełnieniu przestępstwa, gdyż dziecko w świetle prawa nie popełnia przestępstwa. Jeżeli uczeń jest ofiarą stalkingu, np. w szkole, to powinien zgłosić sprawę wychowawcy lub dyrektorowi. Oczywiście powinien również powiadomić swoich rodziców. W przypadku stalkera z wysokim stopniem demoralizacji karą może być ośrodek poprawczy, jak i nadzór kuratora.

Przemoc psychiczna nie nosząca znamion stalkingu

Również jednorazowa czy sporadyczna przemoc psychiczna, która nie nosi znamion stalkingu jest oczywiście zabroniona. Nieletni, którzy jej się dopuszczają mogą trafić przed sąd rodzinny. Jednak czasami wystarczy nadzór pedagogiczny czy też rozmowa z psychologiem, by doszło do poprawy zachowania nieletniego. Niemniej każde nawet jednorazowe nieodpowiednie zachowanie należy zgłaszać wychowawcy klasy, gdyż w każdej szkole powinno występować zero tolerancji dla jakiejkolwiek formy przemocy.

Również dzieci czy młodzież podlegają sankcjom. Odpowiedzialność karna nieletnich w wieku co najmniej 15 lat dotyczy tylko najcięższych przestępstw, tak jak np. ciężkie pobicie. W pozostałych przypadkach nieletni podlegają sądowi rodzinnemu.

Informacje pozyskane ze strony https://kancelaria-kopko.pl/postepowanie-w-sprawach-karnych-nieletnich-warszawa/

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij