Kiedy rozwód jest niemożliwy?

Rozwód jest zazwyczaj trudnym doświadczeniem dla małżonków, dlatego najczęściej obu stronom zależy na tym, żeby postępowanie rozwodowe przebiegło jak najszybciej. Aby usprawnić proces sądowy, małżonkowie mogą zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie – w ten sposób unikają długotrwałego postępowania, które obejmuje przesłuchania świadków i inne czynności związane z udowadnianiem winy. Co jednak w przypadku, kiedy sąd odmawia orzeczenia rozwodu? Z artykułu dowiesz się, z jakich powodów rozwiązanie małżeństwa może okazać się niemożliwe.

Warunki konieczne do orzeczenia rozwodu

W powszechnym rozumieniu o rozwodzie decydują małżonkowie, a orzeczenie sądu sprowadza się do formalnej konieczności, które jest przypieczętowaniem żądania stron. Z prawnego punktu widzenia sytuacja przedstawia się jednak inaczej. Aby mogło dojść do rozwodu, niezbędne jest wystąpienie konkretnych przesłanek, określonych w ustawie. Prawnik (rozwody Gdańsk), do którego udasz się w celu poprowadzenia sprawy rozwodowej, w pierwszej kolejności sprawdzi, czy zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, można starać się o rozwiązanie małżeństwa. Zgodnie z przepisami, o takiej sytuacji można mówić, gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Co oznacza ten zapis? Rozkład pożycia jest zupełny, gdy pomiędzy małżonkami ustały więzi: duchowa, fizyczna i gospodarcza. Natomiast za trwały rozkład pożycia małżeńskiego uznaje się taką relację między małżonkami, która nie przejawia nadziei na ponowne podjęcie wspólnego życia.

W jakich sytuacjach nie może dojść do rozwodu?

Orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeśli na skutek rozwiązania małżeństwa miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozważając konsekwencje rozwodu dla małoletnich dzieci, sąd bierze pod uwagę, czy ich sytuacja pogorszy się w porównaniu do obecnej.

Stanowisko Sądu Najwyższego w kwestii niedopuszczalności rozwodu ze względu na zasady współżycia społecznego dotyczy sytuacji, w których rozwód doprowadziłby do rażącego pokrzywdzenie współmałżonka. W tym przypadku sąd (rozwody Gdynia) ocenia skutki rozpadu małżeństwa, kierując się zasadą humanitaryzmu. Uwzględnia się wówczas czynniki takie jak wiek małżonków, stan ich zdrowia, zdolność do zaspokajania potrzeb osobistych i innych. Przykładem okoliczności, które mogą zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jest złożenie pozwu rozwodowego w czasie trwania ciężkiej choroby współmałżonka, gdy choroba ta pojawiła się przed faktycznym rozstaniem się partnerów.

Jak widać, o tym, czy sąd orzeknie rozwiązanie małżeństwa, nie decyduje wyłącznie wola małżonków. Przy podejmowaniu takiej decyzji brane są pod uwagę kwestie prawne, a także okoliczności społeczno-ekonomiczne oraz moralne. Wieloletnie orzecznictwo sądów w tym zakresie ułatwia jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy dane małżeństwo uległo faktycznemu rozpadowi.

Rozwód na żądanie wyłącznie winnego małżonka

Rozwód nie jest również dopuszczalny także wówczas, gdy z żądaniem rozwiązania małżeństwa występuje osoba wyłącznie winna jego rozpadowi. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy drugi małżonek wyraża zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Oznacza to, że jeśli jeden z małżonków doprowadził ze swojej winy do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, a następnie wystąpił z pozwem rozwodowym, to drugi małżonek ma prawo sprzeciwić się orzeczeniu rozwodu.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij