Jak podczas sprawy o rozwód sąd ustala winę w rozkładzie pożycia?

Rozwód może zostać orzeczony z winy jednego ze współmałżonków bądź z winy obojga małżonków. Zwyczajowo, w drugim przypadku, mówi się o orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie, jednak nie jest to do końca prawidłowe stwierdzenie. W jaki sposób sąd, w toku postępowania rozwodowego, ustala, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa?

Wina obu stron

Ustalenie, która ze stron jest winna rozpadu pożycia małżeńskiego, wymaga przeprowadzenia wnikliwego postępowania dowodowego. Dla małżonków jest to o tyle kłopotliwe, że samo postępowanie trwa dosyć długo, a w zdecydowanej większości przypadków zależy im na szybkim orzeczeniu rozwodu. Strony mogą więc zgodnie stwierdzić, że obie są winne rozpadowi związku i złożyć pozew rozwodowy wraz z wnioskiem o nieorzekanie o winie. Wtedy też sąd nie musi przeprowadzać postępowania dowodowego, a rozwód może być orzeczony w bardzo krótkim czasie. Nie dochodzi się więc, który ze współmałżonków w większym stopniu przyczynił się do rozpadu pożycia małżeńskiego. 

Jak ustalić winę?

Jeżeli strony nie wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, to sąd zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie, na podstawie którego oceni, który ze współmałżonków przyczynił się w większym stopniu do rozpadu związku. W jaki sposób sąd dokonuje oceny? Ważne są tutaj przede wszystkim zeznania stron postępowania, a więc współmałżonków. Często jednak są one ze sobą sprzeczne, dlatego też należy przedstawić inne dowody, które wpłyną na ocenę sądu. Dowodem mogą być zeznania świadków, zdjęcia, nagrania, bilingi rozmów telefonicznych, wydruki, na przykład pozyskane za pomocą portali społecznościowych. Dowody te należy przedstawić w sądzie podczas trwania postępowania rozwodowego. Zasadą jest, że muszą być one pozyskane w sposób, który jest całkowicie zgodny z obowiązującym prawem. Nie mogą być więc wynikiem na przykład kradzieży. 

Przypisanie winy wyłącznej

Sąd, na podstawie przedstawionych dowodów, może zdecydować o wyłącznej winie jednego z małżonków. Niemniej jednak w niektórych przypadkach sąd orzeka, że rozpadowi związku winne są obie strony, przy czym nie ma tutaj znaczenia, kto w jakim stopniu przyczynił się do zerwania więzi. Przypisanie wyłącznej winy może nastąpić na przykład w sytuacji, gdy małżonek znęcał się na mężem lub żoną, nadużywał alkoholu, popełnił przestępstwo na szkodę współmałżonka, związał się z inną osobą w czasie, gdy nie nastąpił jeszcze rozpad więzi małżeńskiej. Warto zauważyć, że każda sprawa jest zupełnie inna, a więc wnoszone dowody podlegają indywidualnej ocenie. Co ważne, sprawy rozwodowe, w którym małżonkowie nie wnoszą o to, by sąd nie orzekał o winie, zwykle trwają długo – minimum kilka miesięcy, a czasami nawet kilka lat (w bardzo skomplikowanych przypadkach). Niemniej jednak orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka może przynieść drugiej stronie wiele korzyści, na przykład w kwestiach alimentacyjnych. Należy jednak przygotować się na to, że sąd będzie wymagał przedstawienia jednoznacznych dowodów, stwierdzających winę drugiej strony. 

Czytaj Więcej

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij