Czym są obligacje korporacyjne

Czym są obligacje korporacyjne? Co mówi o nich prawo?

Obligacje są najpopularniejszymi dłużnymi papierami wartościowymi w Polsce. Dzięki inwestycji w nie istnieje duża szansa na pomnożenie kapitału. Ze względu na emitenta wyróżniamy obligacje: skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, municypalne emitowane przez samorządy terytorialne oraz podmiotów prawnych, czyli przedsiębiorstw, inaczej nazywane korporacyjnymi.

Obligacje korporacyjne – co to?

Obligacje korporacyjne, jak wspomniano wcześniej, są dłużnymi papierami wartościowymi. Zostały wyemitowane przez przedsiębiorstwo w celach pozyskania środków na inwestycję lub z powodu chęci uzyskania pieniędzy niższym kosztem niż na rynku akcji. Są on dowodem zaciągnięcia długu przez przedsiębiorcę u inwestora. W związku z tym zobowiązuje się on do spłacenia kapitału wraz z odsetkami w określonym terminie. Z obligacjami korporacyjnymi związany jest większy poziom ryzyka niż z obligacjami skarbowymi oraz municypalnymi. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że w przypadku papierów wartościowych wzrost ryzyka wiąże się ze wzrostem oczekiwanej stropy zwrotu. Przedsiębiorstwo ma możliwość wyemitowania obligacji korporacyjnych zwykłych, zmiennych uprawniających do wymiany obligacji na akcje firmy oraz z warrantem – nabywca obligacji ma możliwość wykupienia akcji firmy po wcześniej ustalonym kursie. Nie jest to łatwy temat, dlatego obligacje korporacyjne wyjaśniają autorzy poradników na obligacje24.com.

Jakie prawo warunkuje funkcjonowanie obligacji korporacyjnych na rynku?

Najważniejszą ustawą określającą zasady emisji, zbywania, nabywania oraz wykupu obligacji jest Ustawa z dnia 15.02.2015 r. o obligacjach. Opisuje także istotne informacje dotyczące zmiany warunków emisji. W tym akcie prawnym znaleźć można informacje na temat wszystkich rodzajów obligacji, w tym korporacyjnych. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku wprowadziła znaczne zmiany na polskim rynku obligacji komunalnych. Określa ona m.in. obowiązek dematerializacji obligacji, rejestrowanie obligacji w depozycie papierów wartościowościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na zasadach takich jak w przypadku obligacji skarbowych oraz municypalnych. To tylko niektóre z zaleceń, które wprowadziła Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r., utrudniając emitentom emisję obligacji komunalnych.

Kto emituje obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne emitowane są przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną. W związku z tym prawo do ich emisji przysługuje:

  • spółce akcyjnej,
  • spółce komandytowo-akcyjnej,
  • spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zazwyczaj ich emitowaniem zajmują się duże firmy, np. notowane na WIG20, czyli pierwsza 20 spośród największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jak kupić obligacje korporacyjne?

Istnieją dwie możliwości zakupu obligacji korporacyjnych. Pierwsza z nich to rynek pierwotny, czyli bezpośredni zakup od emitenta, w tym przypadku przedsiębiorcy. Kolejną możliwością jest skorzystanie z rynku wtórnego Catalyst. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Catalyst posiada 4 platformy obrotu. Nabywcy obligacji korporacyjnych muszą posiadać rachunek inwestycyjny. Można założyć go w biurze maklerskim.

Warto pamiętać, że inwestowanie w obligacje nie jest łatwe. Należy posiadać dużą wiedzę, by móc pomnożyć swój majątek. Warto jednak zaznaczyć, że istnieje możliwość inwestowania bez znajomości rynku – w tym przypadku pieniądze oddaje się we władanie profesjonalnej firnie, która zarządza środkami. Inwestor nie podejmuje żadnych decyzji, bierze jedynie udział w zyskach i startach. Inwestując w obligacje komunalne, należy pamiętać, że wiąże się z nimi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanego kapitału.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij